THE ANALYSIS OF THE CHANGES IN THE INTERIOR DESIGN OF HOUSES DUE TO THE WESTERNIZATION MOVEMENTS IN 19th CENTURY IN THE OTTOMAN EMPIRE

Authors

  • Orhun Polat IELEV Private High School

DOI:

https://doi.org/10.14738/assrj.512.5661

Keywords:

Westernization in the 19th century, traditional Ottoman house, 21st century Turkish house

Abstract

Westernization movements during the 19th century caused great changes in interior design of Ottoman houses. It is a question of debate whether the cited changes have been carried forward to our day. The interior design features of traditional Ottoman houses prior to Westernization period were analyzed as methodology primarily in order to answer this question discussed within the purview of the study. Subsequently, the interior design features of the Ottoman house influenced through the 19th century Westernization movements and the interior design features of the 21st century Turkish houses were determined. At the next stage, interior designs of houses belonging to these three phases were compared in terms of spatial organizations, usage of furniture and design styles. At the last stage of the study, it was determined if the changes caused through the 19th century Westernization movements in the interior design of the Ottoman house were preserved in the 21st century Turkish houses in line with the results obtained from the comparisons made to this end.

References

Algan, Ö. (2006) 19.Yüzyıl Batılılaşma Etkisiyle Osmanlı Sarayına Giren Mobilyanın Gelişimi: Dolmabahçe Sarayı Örneği, Thesis, Kocaeli University.

Arslan Dinçay, D. (2014) 1960-2010 Yılları Arasında İstanbul kentli Konut İç Mekan Düzenlemelerini Türk Sineması Üzerinden Okumak. Dissertation. Istanbul Technical University. Available at: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (Accessed: 03 März 2018).

Artıkoğlu, P. (2011) ‘Batılılaşma’nın Osmanlı Aile Yaşamındaki İzleri’, 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Atatürk Higher Institution of Culture, Language and History, 10-15 September 2007. Atatürk Higher Institution of Culture, Language and History, 1, pp. 47-58.

Bektaş, C. S.(2001) Halk Yapı Sanatı, Literatür Publisher, Istanbul.

Bozkurt Azezli, S.G. (2009) 19.Yy’da Osmanlı Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi, Thesis, Istanbul Kultur University.

Bozkurt, S. G. (2013). ‘19.yy da Osmanlı Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi’, İstanbul University- Journal of Forestry Faculty, 62(2), pp.37-70.

Burkut, E.B. (2014). Osmanlı/Türk Evi Mekân Kurgusunu Modern Konut Mimarisinde Okumak (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever’in Konutları), Thesis, Fatih Sultan Mehmet Foundation University. Available at: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (Accessed: 03 March 2018).

Demirarslan, D. (2011) ‘Batılılaşma Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişim ve Konuttaki Yansımaları’, 38. ICANAS International Congress of Asian and North African Studies, Atatürk Higher Institution of Culture, Language and History, 10-15 September 2007, 1, pp. 209-220.

Eldem, S. H. (1987) Osmanlı Dönemi Türk Evi, Istanbul: III. Turkey Monuments Foundation of the Protection Eco-Tourism Value, pp. 13, 15, 18, 80, 87-88, 128.

Göğebakan, Y. (2015) ‘Karakteristik Bir Değer Olan Geleneksel Türk Evi’nin Oluşumunu Belirleyen Unsurlar ve Bu Evlerin Genel Özellikleri’, İnönü University Cultur and Art Journal, 1(1), pp. 41-55.

Günay, R. (1998) Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, Istanbul: YEM Publisher.

Hacıbaloğlu, M. (1989) Geleneksel Türk Evi ve Çağımıza Ulaşamamasının Nedenleri, Ankara: Gazi University Technical Education Faculty Press.

Herzog, C. und Motika, R. (2000) ‘Oriantalism, Alla Turca; Late 19th/Early 20th Century Ottoman Voyages into the Muslim Outback’, Die Welt Des Islams, 40(2), pp. 139.

Meriç, N. (2000) Osmanlı’da Adab-ı Muaşeret: Gündelik Hayatın Değişimi, Istanbul: Kaknüs Publisher.

İnce, A. (2013) Eski Mut Evleri, Thesis, Selçuk University. Available at: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (Accessed: 14 March 2018).

Karabulut, M. (2016) ‘Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılda Değişim Süreci, Sosyal ve Kültürel Durum’, Mecmua-International Social Sciences Journal, 1 (2), pp. 46-65.

Kuban, D. (1976) Sanat Tarihimizin Sorunları, Istanbul: Çağdaş Publisher.

Küçükerman, Ö. (1985) Kendi Mekanının Arayışı İçinde Türk Evi (2. Baskı), Istanbul: Touring and Automobile Institution of Turkey.

Küçükerman, Ö. (2007) Türk Evi-Kendi Mekanının Arayışı İçinde (5. Baskı), Istanbul: Touring and Automobile Institution of Turkey.

Laf Sözlük. (2018) Sofa nedir ne demektir? Kısaca anlamı. Available at: https://www.lafsozluk.com/2017/08/sofa-nedir-ne-demektir-kisaca-anlami.html (Accessed: 14 April 2018).

Lewis, B. (2002) The Emergence of Modern Turkey, Oxford: Oxford University Publisher.

Seçer, F. (2006) Teknolojik Gelişmelerin Konut İç Mekan Tasarımına Etkisi ve Akıllı Evler, Thesis, Istanbul: Mimar Sinan Fine Arts University.

Tuzlu Erol, Y. (2013) 2000'li Yılların Değişen Yaşam Biçimlerinin Konut İç Mekanlarına Yansımasının İncelenmesi, İstanbul Örneği, Thesis, Marmara University. Available at: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (Accessed: 03 March 2018).

Uluengin, N. Y. (1998) Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde Pencere Açıklıklarının Gelişimi, Istanbul: Building Industry Center Publisher.

Yıldırım, K. and Hidayetoğlu, M.L. (2009) ‘Reflections in the Traditional Turkish House of Turkish life Culture’, 4th International Turkısh Culture and Art Congress/Art Activity. Kahire-Ägypten, 02-07 November 2009.

Downloads

Published

2018-12-22

How to Cite

Polat, O. (2018). THE ANALYSIS OF THE CHANGES IN THE INTERIOR DESIGN OF HOUSES DUE TO THE WESTERNIZATION MOVEMENTS IN 19th CENTURY IN THE OTTOMAN EMPIRE. Advances in Social Sciences Research Journal, 5(12). https://doi.org/10.14738/assrj.512.5661