Amiara, Amiara, Solomon, Ebonyi State University, Abakaliki, Nigeria