Cheshko, V. T., Y. V. Kosova, and V. I. Glazko. “Metaphysics Of Controlled Evolution (Anthropic Principle, Evolutionary Epistemology And Ethics Of Nano-Bio Technologies)”. Advances in Social Sciences Research Journal, vol. 5, no. 1, Feb. 2018, doi:10.14738/assrj.52.4136.