[1]
V. T. Cheshko, Y. V. Kosova, and V. I. Glazko, “Metaphysics Of Controlled Evolution (Anthropic Principle, Evolutionary Epistemology And Ethics Of Nano-Bio Technologies)”, ASSRJ, vol. 5, no. 1, Feb. 2018.