Wu, Hailing, Liyun Chen, Xiao Zhang, Yiyuan Cheng, Xiying Huang, Nanchang Zhou, Yongshan Lu, Yulin Weng, Xuelin Zhang, Ruiyao Wu, Zesen Lin, and Chien Chi Chu. 2022. ‚ÄúResearch on the Effect of Revitalizing Homestead for Realizing Long-Term Poverty Alleviation under the Background of Rural Revitalization‚ÄĚ. Advances in Social Sciences Research Journal 9 (11):73-82. https://doi.org/10.14738/assrj.911.13374.