Ma, Wen, Yanqin Zhu, Chunli Li, Bo Zhang, and Xin Tian. 2021. “Education of High Wisdom Intelligence-”. Advances in Social Sciences Research Journal 8 (11):37-49. https://doi.org/10.14738/assrj.811.11136.