(1)
Sapogin, L. G.; Dzhanibekov, V.; Kostin, A.; Mokulsky, M.; Ryabov, Y.; Utchastkin, V. Is Unitary Quantum Theory Able to Change Civilization?. ASSRJ 2017, 4.