(1)
TOUNTOPOULOU, M.; Drosos, N. .; Triantafillopoulou, M.-E.; Vlachaki, F.; Daras, P.; Vretos, N.; Lelis, A. Training of Prosocial Skills to Migrant Groups through Serious Games. ASSRJ 2021, 8, 464-483.