[1]
Cheshko, V.T., Kosova, Y.V. and Glazko, V.I. 2018. Metaphysics Of Controlled Evolution (Anthropic Principle, Evolutionary Epistemology And Ethics Of Nano-Bio Technologies). Advances in Social Sciences Research Journal. 5, 1 (Feb. 2018). DOI:https://doi.org/10.14738/assrj.52.4136.