[1]
TOUNTOPOULOU, M., Drosos, N. , Triantafillopoulou, M.-E., Vlachaki, F., Daras, P., Vretos, N. and Lelis, A. 2021. Training of prosocial skills to migrant groups through serious games. Advances in Social Sciences Research Journal. 8, 8 (Sep. 2021), 464–483. DOI:https://doi.org/10.14738/assrj.88.10673.