[1]
ÇAĞIRAN YILMAZ, F. 2021. ORTHOREXIA AND EATING ATTITUDES IN HEALTH SCIENCES STUDENTS: ORTHOREXIA IN HEALTH SCIENCES STUDENTS. European Journal of Applied Sciences. 9, 3 (Jun. 2021), 386–394. DOI:https://doi.org/10.14738/aivp.93.10292.